Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  11.04.2024.
  Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību" 4.1.1.1. pasākuma …
  Statuss:
  Īstenošanā
  13.09.2022.
  The project "Strengthening of the capacity of forensic system and inspection of the site of the event" is implemented withing the  framework of the European Economic Area financial instrument 2014-2021 period program " International Police…
  Statuss:
  Noslēdzies
  19.03.2021.
  Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora…
  Statuss:
  Noslēdzies
  28.12.2020.
  Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros ar Eiropas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  09.12.2014.
  Projekta Nr. KPFI-15.3/126 2014. gada 30. jūnijā Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs parakstīja līgumu par Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju…