Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Dzīvo personu izpētes pakalpojums ietver atzinuma sniegšanu par dzīvu fizisku personu bez ekspertīzes noteicēja lēmuma par tiesu medicīniskās ekspertīzes noteikšanu:
1. apsekojot (izpētot) dzīvu personu bez medicīnisko dokumentu izpētes;
2. apsekojot (izpētot) dzīvu personu ar medicīnisko dokumentu izpēti;
3. atbilstoši iesniegtiem medicīniskajiem dokumentiem.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Konsultējoties ar iestādes darbiniekiem, aizpilda iesniegumu, veic maksājumu iestādes terminālī vai ar bankas starpniecību (iesniedzot apliecinātu maksājuma uzdevumu) un/vai veic personas apsekošanu, un/vai iesniedz medicīnisko dokumentāciju.

  2. Atbildes saņemšana
    Atbildes un medicīnas dokumentu, ja tādi tika iesniegti, saņemšana.

Maksājumi

PozīcijaCena
Atzinuma sniegšana par dzīvu fizisku personu, ja nav ekspertīzes noteicēja lēmuma par tiesu medicīniskās ekspertīzes noteikšanu veicot dzīvas personas izpēti, bet neveicot medicīnisko dokumentu izpēti104.18 EUR
Atzinuma sniegšana par dzīvu fizisku personu, ja nav ekspertīzes noteicēja lēmuma par tiesu medicīniskās ekspertīzes noteikšanu veicot dzīvas personas un medicīnisko dokumentu izpēti197.92 EUR
Atzinuma sniegšana par dzīvu fizisku personu, ja nav ekspertīzes noteicēja lēmuma par tiesu medicīniskās ekspertīzes noteikšanu atbilstoši iesniegtajiem medicīniskajiem dokumentiem151.00 EUR

Saņemt pakalpojumu