Klīniskās tiesu medicīnas nodaļas un reģionālo nodaļu funkcija ir veikt tiesu medicīniskās ekspertīzes un apsekošanas dzīviem cilvēkiem, tai skaitā papildus, atkārtotās, komisijas un kompleksās ekspertīzes kriminālprocesos, civilprocesos un administratīvajos procesos.

Nodaļas veic šādus uzdevumus:

  • miesas bojājumu rakstura un mehānisma noteikšanu;
  • miesas bojājumu smaguma pakāpes noteikšanu;
  • miesas bojājumu iestāšanās laika noteikšanu;
  • personas vecuma noteikšanu;
  • ekspertīzei vai apsekošanai pakļauto cilvēku fotografēšanu nepieciešamības gadījumā;
  • organizē pēcdiploma izglītību, saistītu ar tiesu medicīnisko ekspertīžu vai apsekošanas veikšanu dzīviem cilvēkiem;
  • sniedz konsultatīvu palīdzību tiesībaizsardzības un ārstniecības iestādēm (jautājumos kas saistīti ar tiesu medicīniskām ekspertīzēm un apsekošanu dzīviem cilvēkiem).