Uz Tiesu ekspertu likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi: