Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes: 

  • Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra instrukciju Nr. 8 "Instrukcija par valsts budžeta tāmēm", Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra aktuālās valsts budžeta tāmes ir publicētas Valsts kases tīmekļvietnes www.kase.gov.lv sadaļā “Pārskati un tāmes” - Valsts budžeta tāmes
  • Informāciju publicē saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”.