Tiesu medicīnas ģenētikas un seroloģijas laboratorijas funkcijas ir veikt tiesu medicīniskās lietisko pierādījumu bioloģiskās – seroloģiskās un ģenētiskās ekspertīzes un izpētes, tai skaitā papildus, atkārtotās, komisijas un kompleksās ekspertīzes kriminālprocesos, civilprocesos un administratīvajos procesos.

Tiesu medicīnas ģenētikas un seroloģijas laboratorija veic šādus uzdevumus:

 • nodrošina un veic tiesu medicīniskās lietisko pierādījumu bioloģiskās – seroloģiskās un ģenētiskās ekspertīzes:
  • bioloģiskas izcelsmes objektu identifikāciju uz lietiskajiem pierādījumiem, veicot cilvēka bioloģiskā materiāla veida, sugas piederības noteikšanu un seroloģisko izpēti;
  • bioloģiskas izcelsmes objektu identifikāciju uz lietiskajiem pierādījumiem, veicot cilvēka bioloģiskā materiāla veida, sugas piederības noteikšanu un ģenētisko izpēti;
  • neatpazītu personu līķu identifikāciju veicot ģenētisko izpēti;
 • līķu un dzīvu personu bioloģiskā materiāla izmeklēšanu;
 • paternitātes, maternitātes un cita veida radniecības noteikšanu;
 • vardarbīgā nāvē un neatpazītu personu līķu bioloģiskā materiāla uzglabāšanu arhīvā DNS nacionālās datu bāzes uzturēšanai;
 • piedalās pēcdiploma izglītības, saistītas ar lietisko pierādījumu tiesu medicīnisko ģenētisko un bioloģisko – seroloģisko ekspertīžu un izpētes veikšanu, organizēšanā;
 • sniedz konsultatīvu palīdzību tiesībaizsardzības un ārstniecības iestādēm jautājumos, kas saistīti ar lietisko pierādījumu tiesu medicīniskām ģenētiskām un bioloģiskām – seroloģiskām ekspertīzēm un izpēti.