Tiesu medicīnas kriminālistikas laboratorijas funkcijas ir veikt tiesu medicīniskās kriminālistikas ekspertīzes un izpētes, tai skaitā papildus, atkārtotās, komisijas un kompleksās ekspertīzes kriminālprocesos, civilprocesos un administratīvajos procesos.

Tiesu medicīnas kriminālistikas laboratorija veic šādus uzdevumus:

 • nodrošina un veic tiesu medicīniskās kriminālistikas ekspertīzes un izpēti:
  • bojājumu, kas nodarīti ar trulu un asu priekšmetu, šaujamo ieroci, elektrisko strāvu u.c., īpašību un to veidošanās mehānisma noteikšanu uz ādas, mīkstiem audiem, kauliem un iekšējiem orgāniem, kā arī uz apģērba;
  • pielietotā priekšmeta identifikāciju pēc bojājumiem uz ķermeņa un apģērba;
  • kaulu atlieku izmeklēšanu: sugas piederības, personas rases, dzimtes, vecuma un auguma garuma noteikšanai, personas identifikāciju pēc zobu statusa;
  • asins pēdu veidošanās mehānisma noteikšanu uz apģērba, traumējošiem priekšmetiem, ieročiem un citiem tiesu medicīnas ekspertīžu objektiem, kā arī notikuma vietā;
  • pūšanas procesā izmainītu līķu ķermeņa daļu sākotnējā izskata atjaunošanu;
  • metālisko inžu klātbūtnes un daudzuma noteikšanu;
  • cita veida ekspertīzes, kuru veikšanai nepieciešamas speciālas zināšanas tiesu medicīniskajā kriminālistikā;
 • piedalās pēcdiploma izglītības, saistītas ar lietisko pierādījumu tiesu medicīniskās kriminālistikas ekspertīžu un izpētes veikšanu, organizēšanā;
 • sniedz konsultatīvu palīdzību tiesībaizsardzības un ārstniecības iestādēm (jautājumos kas saistīti ar lietisko pierādījumu tiesu medicīniskās kriminālistikas ekspertīzēm un izpēti).