Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai, iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!

Iesniegumu Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā (turpmāk – Centrs) var iesniegt:
•    izmantojot elektronisko saziņas rīku E-adrese

•    pa e-pastu uz adresi: pasts@vtmec.gov.lv
Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju.
•    pa pastu uz adresi: Hipokrāta iela 2 k-6, Rīga, LV-1079
•    klātienē Rīgā, Hipokrāta ielā 2 k-6, 142. kabinetā vai kādā no reģionālajām nodaļām.

Centrs atbildes sniedz Iesniegumu likumā un Informācijas atklātības likumā paredzētajā kārtībā.

Iesniegumā norādāmas ziņas par tā iesniedzēju (fiziskajai personai — vārds un uzvārds, kā arī adrese un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju; juridiskajai personai — nosaukums un juridiskā adrese). 

Ja radušies jautājumi par iesnieguma iesniegšanas kārtību Centrā, aicinām zvanīt uz tālruņa numuru: +371 67539058