Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojums ietver izraksta sagatavošanu no tiesu medicīniskās ekspertīzes atzinuma, iepriekš iesniedzot procesa virzītāja atļauju.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieteikšana un maksājuma veikšana
    Iesniedz aizpildītu pakalpojuma pieteikumu, procesa virzītāja rakstisku atļauju un veic maksājumu.

  2. Atbildes saņemšana
    Atbildi saņem klātienē, pa pastu vai e-pastu.

Maksājumi

PozīcijaCena
Izraksts no tiesu medicīniskās ekspertīzes atzinuma, ja ir saņemta procesa virzītāja atļauja22.55 EUR

Saņemt pakalpojumu