Tiesu toksikoloģijas laboratorijas funkcijas ir veikt bioloģiskā materiāla (dzīvu un mirušu personu), lietisko pierādījumu tiesu toksikoloģiskās ekspertīzes un izpētes, tai skaitā papildus, atkārtotās, komisijas un kompleksās ekspertīzes kriminālprocesos, civilprocesos un administratīvajos procesos.

Tiesu toksikoloģijas laboratorija veic šādus uzdevumus:

 • nodrošina un veic sekojošu veidu tiesu toksikoloģiskās ekspertīzes un izpētes līķu bioloģiskajā materiālā, dzīvu personu bioloģiskajā materiālā, lietiskajos pierādījumos:
  • alkohola, tā homologu un „surogātu” (aizvietotāju) klātbūtnes noteikšana;
  • gaistošo toksisko vielu (t.sk. neiroparalītiskā, asaru, piparu gāze u.c.) noteikšana;
  • kodīgo un destruktīvo vielu noteikšana;
  • narkotisko un psihotropo vielu noteikšana;
  • smago metālu un metaloīdu noteikšana;
  • ārstniecības praksē pielietojamo medikamentu noteikšana;
  • toksisko augu un sēņu toksīnu noteikšana;
  • sadzīvē lietoto ķīmijas preparātu noteikšana;
  • nezināmas vielas (tabletes, pulvera, šķīduma u.c.) ķīmiskā sastāva precizēšana;
  • cita veida ekspertīzes, kuru veikšanai nepieciešamas speciālās zināšanas tiesu ķīmijā un toksikoloģijā;
 • piedalās pēcdiploma izglītības, saistītas ar lietisko pierādījumu tiesu toksikoloģisko ekspertīžu un izpētes veikšanu, organizēšanā;
 • sniedz konsultatīvu palīdzību tiesībaizsardzības un ārstniecības iestādēm (jautājumos kas saistīti ar lietisko pierādījumu tiesu toksikoloģiskajām ekspertīzēm un izpēti).