Tanatoloģijas nodaļas un reģionālo nodaļu funkcija ir veikt pilna apjoma izmeklēšanu un tiesu medicīniskās ekspertīzes mirušajām personām, tai skaitā, sākotnējas, atkārtotas, papildus, komisijas un kompleksās ekspertīzes.

Nodaļas veic šādus uzdevumus (skeletizētiem, ekshumētiem līķiem, sadalītu līķu daļām, jaundzimušo līķiem, u.c.):

  • vardarbīgas nāves pazīmju noteikšanu vai to izslēgšanu;
  • nāves cēloņa noteikšanu;
  • nāves iestāšanās laika noteikšanu;
  • miesas bojājumu rakstura un mehānisma noteikšanu;
  • līķu radioloģisko izmeklēšanu;
  • biomateriāla izņemšanu laboratoriskiem izmeklējumiem;
  • līķu fotografēšanu;
  • upuru identifikāciju masu katastrofu gadījumos;
  • piedalās pēcdiploma izglītības organizēšanā, kas saistīta ar pilna apjoma izmeklēšanas un tiesu medicīnisko ekspertīžu mirušajiem veikšanu;
  • sniedz konsultatīvu palīdzību tiesībsargājošām un ārstniecības iestādēm (jautājumos kas saistīti ar pilna apjoma izmeklēšanu un tiesu medicīniskām ekspertīzēm mirušajiem).