Tiesu histoloģijas laboratorijas funkcijas ir veikt bioloģiskā materiāla (mirušu personu), lietisko pierādījumu tiesu histoloģiskās ekspertīzes un izpētes, tai skaitā papildus, atkārtotās, komisijas un kompleksās ekspertīzes kriminālprocesos, civilprocesos un administratīvajos procesos.

Tiesu histoloģijas laboratorija veic šādus uzdevumus:

  • izmeklē cilvēku līķu iekšējo orgānu un audu gabaliņus, biopsijas vai operāciju materiālu, nenoskaidrotas izcelsmes audu gabaliņus;
  • izmeklē līķa dobumu šķidrumus, asinis un orgānus noslīkšanas gadījumos;
  • nepieciešamības gadījumā veic mikroobjektu fotografēšanu ar digitālo kameru, izgatavo fototabulas;
  • izmeklēšanas rezultātus uzskaita tiesu histoloģisko izmeklēšanu reģistrācijas datoržurnālā;
  • piedalās pēcdiploma izglītības, saistītas ar bioloģiskā materiāla (mirušu personu), lietisko pierādījumu tiesu histoloģisko ekspertīžu un izpētes veikšanu, organizēšanā;
  • sniedz konsultatīvu palīdzību tiesībaizsardzības un ārstniecības iestādēm jautājumos, kas saistīti ar bioloģiskā materiāla (mirušu personu), lietisko pierādījumu tiesu histoloģiskajām ekspertīzēm un izpēti.