Neapšaubāma nozīme savas nozares attīstībā ir zinātnieku starptautiskiem kontaktiem un sadarbībai. Dažādos Latvijas tiesu medicīnas vēsturiskos periodos šie kontakti ir bijuši atšķirīgi.

Pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas 1990. gadā pavērās plašas sadarbības iespējas ar kolēģiem no Rietumeiropas un pārējās pasaules. Pēdējo 15 gadu laikā Latvijas tiesu medicīnas speciālisti ņēmuši dalību starptautiskās konferencēs, simpozijos, kongresos un citos forumos vairāk kā  20 pasaules valstīs. Starp tām ir Eiropas valstis –

 • Vācija, 
 • Zviedrija,
 • Francija,
 • Lielbritānija,
 • Šveice,
 • Nīderlande,
 • Austrija un citas.

No citu kontinentu valstīm, kur zinātniskos forumos piedalījušies Latvijas eksperti, nosaucamas:

 • Japāna,
 • Argentīna,
 • Austrālija,
 • Izraēla,
 • Turcija,
 • ASV un dažas citas.

Tai pašā laikā vairāk kā 50 Eiropas un citu kontinentu kolēģu šajos gados ir viesojušies Latvijā.