Latvijā strādājošie tiesu medicīnas speciālisti ir apvienojušies Latvijas tiesu medicīnas ekspertu asociācijā.
1990. gadā nodibināta Baltijas tiesu medicīnas asociācija ( BMLA – Baltic Medico-Legal Association), kuras kolektīvie locekļi ir Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Sankt-Pēterburgas tiesu medicīnas asociācijas. BMLA rīko ik pa trim gadiem zinātnisku kongresu  kādā no dalībvalstīm:  

  • 1992. gadā - Viļņā ; 
  • 1995. gadā - Helsinkos;
  • 1998. gadā - Rīgā - Jūrmalā;
  • 2001. gadā - Tartu;
  • 2004. gadā - Sankt-Pēterburgā;
  • 2007. gadā - Viļņā.

BMLA kopš 1992. gada izdod starptautisku žurnālu „Medicina Legalis Baltica”.