Biedrība ”Latvijas tiesu medicīnas ekspertu asociācija” dibināta 2020. gada 22. maijā. 

Biedrības valde:

Priekšsēdētājs  Grigorijs Vabels – Tanatoloģijas nodaļas vecākais tiesu medicīnas eksperts; 

Sekretāre Inga Martinova – direktora vietniece – vecākā tiesu medicīnas eksperte.

Ojārs Teteris – Tanatoloģijas nodaļas vecākais tiesu medicīnas eksperts; 

Dr.med. Jolanta Vamze-Liepiņa  – Tiesu medicīnas ekspertīžu departamenta direktore – vecākā tiesu medicīnas eksperte; 

Areta Sabule – Tiesu medicīnas laboratoriju departamenta direktore – vecākā tiesu medicīnas eksperte; 

Sandra Rožāne – Tiesu medicīnas ģenētikas un seroloģijas laboratorijas vadītāja – vecākā tiesu medicīnas eksperte.

Priekšsēdētājs Ojārs Teteris – Tanatoloģijas nodaļas vecākais tiesu medicīnas eksperts; 

Priekšsēdētāja vietniece Dr.med. Jolanta Vamze-Liepiņa  – Tiesu medicīnas ekspertīžu departamenta direktore – vecākā tiesu medicīnas eksperte; 

Sekretāre Inga Martinova –  direktora vietniece – vecākā tiesu medicīnas eksperte; 

Sertifikācijas komisijas locekļi: 

Grigorijs Vabels – Tanatoloģijas nodaļas vecākais tiesu medicīnas eksperts; 

Areta Sabule – Tiesu medicīnas laboratoriju departamenta direktore – vecākā tiesu medicīnas eksperte; 

Oļegs Javerbaums – Klīniskās tiesu medicīnas nodaļas vecākais tiesu medicīnas eksperts.

1990. gadā nodibināta Baltijas tiesu medicīnas asociācija (BMLA – Baltic Medico-Legal Association), kuras kolektīvie locekļi ir Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Sanktpēterburgas tiesu medicīnas asociācijas. BMLA ik pa trim gadiem rīko zinātnisku kongresu  kādā no dalībvalstīm:   

  • 1992. gadā - Viļņā ;  

  • 1995. gadā - Helsinkos; 

  • 1998. gadā - Rīgā - Jūrmalā; 

  • 2001. gadā - Tartu; 

  • 2004. gadā - Sanktpēterburgā; 

  • 2007. gadā - Viļņā 

BMLA 1992.-1993. gadā izdeva starptautisku žurnālu „Medicina Legalis Baltica”. 

 

Guntars Grauss

Guntars Grauss

21.11.1967. - 04.11.2022.

2022. gada 4. novembrī Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centru pāršalca skumja ziņa: mūžībā devies ilggadējs kolēģis Guntars Grauss. Nepilnu 55 gadu vecumā viņš zaudēja grūtā cīņā ar smagu slimību. Tas ir vienlaikus cilvēcīgi emocionāls un ļoti sāpīgs zaudējums, jo mēs zaudējām draugu, izpalīdzīgu un atsaucīgu kolēģi, un arī liels zaudējums iestādei un Latvijas tiesu medicīnai. Guntars visu savu darba mūžu nostrādāja Centrā, izaugot no mācekļa par meistaru, par vadošo savas jomas speciālistu. 1994. gadā, pēc Latvijas medicīnas akadēmijas absolvēšanas, viņš sākotnēji uzsāka darba gaitas Tanatoloģijas nodaļā kā tiesu medicīnas eksperts, 2007. gadā turpināja darbu Tiesu medicīnas kriminālistikas laboratorijas eksperta amatā, bet 2009. gadā kļuva par laboratorijas vadītāju.

Paralēli eksperta darbam, Guntars veica pedagoģisko darbību gan kā pasniedzējs Latvijas universitātes Medicīnas fakultātē, kā Valsts policijas koledžas vieslektors, gan arī kā apmācīttiesīgs ārsts Rīgas Stradiņa universitātes  Tālākizglītības fakultātē, strādājot ar rezidentiem, audzinot jauno ekspertu paaudzi, vadot rezidentu zinātniski pētnieciskos darbus. Guntars ir parūpējies arī par to, lai laboratorijas nākotne būtu drošās rokās.

Daudzi gadi paralēli nostrādāti Valsts policijā eksperta amatā, izbraucot uz notikuma vietām, lai veiktu mirušo apskates.

Savu artavu viņš ir ieguldījis arī pētnieciskajā darbībā, ir vairāku publikāciju autors un līdzautors, piedalījies daudzos tiesu medicīnas ekspertu forumos, tai skaitā starptautiskos, prezentējot savu pētījumu rezultātus.

Guntars bija aktīvs arī sabiedriskajā dzīvē. Viņš bija Latvijas tiesu medicīnas ekspertu asociācijas valdes loceklis, sertifikācijas komisijas loceklis, Latvijas ārstu biedrības biedrs, Centra Zinātniski metodiskās padomes priekšsēdētāja vietnieks.

Ir izaudzināti 3 bērni, ar kuriem Guntars ļoti lepojās, sagaidīta mazmeita, izveidota lauku māja Daugavas krastā, kur pulcināt ģimeni un rast sirdsmieru, ir daudz lasīts, ceļots un sapņots.

Bet nu diemžēl palikuši nerealizēti plāni un nepiepildīti sapņi…