Ekspertīzes veic Tiesu toksikoloģijas laboratorija, kā arī pa tālruni vai klātienē piedāvā konsultācijas par uzdodamajiem jautājumiem, kā arī jebkuru citu neskaidrību gadījumā.

Tiesu toksikoloģijas laboratorija  veic sekojošu veidu tiesu toksikoloģiskās ekspertīzes un izpētes līķu bioloģiskajā materiālā, dzīvu personu bioloģiskajā materiālā un lietiskajos pierādījumos:

 • Alkohola, tā homologu un „surogātu” (aizvietotāju) klātbūtnes noteikšana;
 • Gaistošo toksisko vielu noteikšana;
 • Kodīgo un destruktīvo vielu noteikšana;
 • Psihoaktīvo (narkotisko un psihotropo) vielu noteikšana;
 • Ārstniecības praksē pielietojamo medikamentu noteikšana;
 • Toksisko augu alkoloīdu un sēņu (baltā un zaļā mušmire) toksīnu noteikšana sēņu materiālā;
 • Nezināmas vielas (tabletes, pulvera, šķīduma u.c.) ķīmiskā sastāva precizēšana;
 • Cita veida ekspertīzes, kuru veikšanai nepieciešamas speciālās zināšanas tiesu ķīmijā un toksikoloģijā;

Lēmumā uzdodamie jautājumi:

 • Vai izņemtajā bioloģiskā materiāla (asinis, urīns) paraugā ir konstatēts etilspirts?
 • Kāda ir etilspirta koncentrācija?
 • Vai alkohols nav lietots kopā ar psihoaktīvām vielām?
 • Vai izņemtajā bioloģiskā materiāla (asinis, urīns) paraugā atrodas toksiskas iedarbības vielas?
 • Ja atrodas, lūdzu norādīt kādas?
 • Vai ekspertīzei iesniegtajos lietiskajos pierādījumos atrodas toksiskas iedarbības vielas?
 • Ja ir, tad kādas un vai to ļaunprātīga lietošana apdraud veselību un dzīvību?
 • Kāda ir šīs vielas iedarbība uz cilvēka organismu?
 • Kāda ir šīs vielas letālā deva?