Ekspertīzes veic Tiesu medicīnas kriminālistikas laboratorija, kā arī pa tālruni  un klātienē piedāvā konsultācijas par uzdodamajiem jautājumiem, kā arī jebkuru citu neskaidrību gadījumā.

Tiesu medicīniski kriminālistikā ekspertīze var noteikt:

 • Kādi bojājumi ir uz bioloģiskiem objektiem un līķa apģērba;
 • Ar kādu priekšmetu/ieroci bojājumi nodarīti;
 • Pielietotā priekšmeta/ ieroča īpatnības;
 • Ja bojājumi nodarīti ar naža asmeni, kādas ir tā konstruktīvās īpatnības un izmēri;
 • Vai bojājumi uz apģērba un ķermeņa nodarīti ar ekspertīzei iesniegto naža (nažu) asmeņiem;
 • Vai bojājumi uz ķermeņa nodarīti ar ekspertīzei iesniegto trulo cieto priekšmetu (priekšmetiem).

Izmeklējamie objekti ir lietiskie pierādījumi – potenciāli pielietotie priekšmeti, kas izņemti notikuma vietā (piem., naži, cirvji, truli cieti priekšmeti, utt.), mirušā cilvēka apģērbs ar bojājumiem.

Ja nepieciešama arī asins pēdu grupas piederības noteikšana vai DNS identifikācija, tad vai nu ekspertīzes objekti vispirms jāiesniedz Tiesu medicīnas ģenētikas un seroloģijas laboratorijā ar atsevišķu lēmumu, pēc kā tie tiks nodoti Tiesu medicīnas kriminālistikas laboratorijā, vai nu ir jānoformē lēmums kompleksai ekspertīzei.

 • Kādi bojājumi ir uz bioloģiskiem objektiem un līķa apģērba;
 • Bojājumu raksturs (ieejas un izejas bojājumi);
 • Lādiņa veidu (lode, skrotis) un ķīmisko sastāvu (svins vai varš);
 • Šāviena/ šāvienu distanci.

Izmeklējamie objekti ir lietiskie pierādījumi – ādas fragmenti ar šautiem ievainojumiem (ja šāviens izdarīts atklātā ķermeņa daļā), mirušā cilvēka apģērbs ar šautiem bojājumiem.

 • Kāda veida asins pēdas atrodas uz apģērba un citiem priekšmetiem;
 • Kāds ir asins pēdu rašanās mehānisms;
 • Vai asins pēdas varēja rasties pie noteiktiem apstākļiem, ja šie apstākļi ir norādīti.

Ja nepieciešama arī asinīm līdzīgo pēdu grupas piederības noteikšana vai DNS identifikācija, tad vai nu ekspertīzes objekti vispirms ir jāiesniedz Tiesu medicīnas kriminālistikas laboratorijā, pēc kā tie tiks nodoti Tiesu medicīnas ģenētikas un seroloģijas laboratorijā (ar atsevišķu lēmumu), vai ir jānoformē lēmums kompleksai ekspertīzei.

Vispārēja informācija:

 • Vienā lēmumā nevajadzētu uzdot jautājumus par ekspertīzes objektiem no vairākām personām, piemēram, par asins pēdu rašanās mehānismu uz mirušā un aizdomās turētā apģērba.
 • Mirušā apģērbs ekspertīzei jānodod sauss!