Līdzjūtība
Debesis ar mākoņiem, aiz kuriem spīd cauri saulriets

Izsakām visdziļāko līdzjūtību kolēģa Dmitrija Usanova ģimenei, tuviniekiem un draugiem, viņu mūžībā pavadot.

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra kolektīvs