Dzīvo personu ekspertīzes veic Centra Klīniskās tiesu medicīnas nodaļā un reģionālajās nodaļās.

Vēršam uzmanību!

Gadījumos, kad ekspertīzi nepieciešams veikt ārvalstu pilsonim (izņemot krievu valodā runājošiem), procesa virzītājs nodrošina apsekojamās personas un tulka vienlaicīgu ierašanos ekspertīzes nodaļā.

Lēmumā norāda iespējami precīzākus lietas apstākļus, neuzdod jautājumus, kas neattiecas uz noskaidrotiem lietas apstākļiem, piemēram - vai miesas bojājumi varēja rasties, cietušajam krītot no sava auguma augstuma, bet lietas apstākļos minēts sitiens pa seju. Ja cietušais nav bijis uz tiesu medicīnisko apsekošanu, bet lēmumā norādīts, ka saņēmis vairākus sitienus pa visu ķermeni, nav mērķtiecīgi uzdot jautājumu – cik traumatisku iedarbību rezultātā gūti konstatētie miesas bojājumi, jo medicīnas dokumentos to apraksts un skaits parasti ir neprecīzs.

Ekspertīze var noteikt:

 • Vai personai ir miesas bojājumi, to raksturs, lokalizācija un izcelsmes laiks;
 • Kāds ir miesas bojājumu izcelsmes mehānisms;
 • Vai miesas bojājumi varēja rasties pie noteiktiem apstākļiem (obligāti jānorāda)
 • Kāda ir miesas bojājumu smaguma pakāpe;
 • Vai miesas bojājumus varēja sev nodarīt pats cietušais.

Ekspertīzei nepieciešams iesniegt stacionārā pacienta medicīnisko karti (ja bijusi ārstēšana stacionārā), ambulatorā pacienta medicīnisko karti, Neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukuma elektronisko karti, radioloģisko izmeklējumu attēlus ar radiologa aprakstiem.

Personas veselības stāvokli visos gadījumos nosaka ekspertu komisija. Ekspertu rīcībā jānodod visus medicīniskos dokumentus no ārstniecības iestādēm, kurās persona agrāk ārstējusies.

Ekspertīze var noteikt:

 • Vai persona slimo ar noteiktu slimību;
 • Vai veselības stāvoklis pieļauj nepieciešamās izmeklēšanas darbības un piedalīšanos tiesas procesā;
 • Ja personas veselības stāvoklis neļauj piedalīties izmeklēšanas darbībās, tad pēc cik ilga laika tas būtu iespējams;
 • Vai personai nepieciešama ārstēšanās specializēta stacionāra apstākļos.

Visas ekspertīzes tiek veiktas pēc apstiprinātas miesas bojājumu noteikšanas un novērtēšanas metodes.

 

Cietušās personas ekspertīze

Ekspertīze var noteikt:

 • Vai cietušai personai ir bojāta jaunavības plēves anatomiskā uzbūve, ja ir bojāta, tad kad tas izdarīts;
 • Vai jaunavības plēves forma pieļauj izdarīt dzimumaktu bez bojājuma izdarīšanas;
 • Vai ir citu dzimumorgānu daļu bojājumi, ja ir, tad to raksturs, izcelsmes mehānisms, iestāšanās laiks un smaguma pakāpe;
 • Vai cietušās dzimumorgānos, to apvidū vai uz citām ķermeņa daļām ir sperma*;
 • Vai noteiktas pazīmes liecina par dzimumlocekļa ievadīšanu cietušās tūpļa zarnā vai mutē;
 • Vai uz cietušās ķermeņa ir miesas bojājumi, ja ir, tad to raksturs, lokalizācija, izcelsmes mehānisms un smaguma pakāpe;
 • Vai miesas bojājumi varēja rasties pie noteiktiem apstākļiem (obligāti jānorāda).

____________

*Var uzdot gadījumos, ja dzimumakts noticis neilgi pirms ekspertīzes veikšanas.

 

Aizdomās turētā ekspertīze

Ekspertīze var noteikt:

 • Vai ir pazīmes, kas liecina, ka persona noteiktā laikā izdarījusi dzimumaktu;
 • Vai ir miesas bojājumi, ja ir, tad vai tie varēja rasties pie noteiktiem apstākļiem (obligāti jānorāda);
 • Vai uz aizdomās turētas personas ķermeņa daļām ir cietušās personas asiņu pēdas (ja ir bijusi asiņošana), to DNS piederība;*
 • Vai uz aizdomās turētās personas dzimumlocekļa ir cietušās personas maksts vai citi ķermeņa izdalījumi;
 • Vai persona ir spējīga izdarīt dzimumaktu.**

_____________

*Ekspertīze tiek veikta Tiesu medicīnas ģenētikas un seroloģijas laboratorijā uz atsevišķa lēmuma pamata.

**Uzdod, ja aizdomās turētais to noliedz, šo ekspertīzi veic ekspertu un speciālistu komisija pēc medicīnas dokumentu oriģināliem un papildus izmeklējumu datiem, šī ekspertīze var notikt tikai tad, ja tai ir objektīvs pamatojums (saslimšanas, anamnēzes dati par iepriekš pārciestu traumu utt.).

 

Ekspertīze pederastijas lietās

Ekspertīze var noteikt:

 • Vai apsekojamai personai piemīt pazīmes, kuras norāda uz dzimumtieksmju apmierināšanu (aktīvas vai pasīvas) pederastijas veidā;
 • Vai apsekojamai personai ir miesas bojājumi, to raksturs, lokalizācija, izcelsmes mehānisms, smaguma pakāpe un iestāšanās laiks;
 • Vai apsekojamās personas tūpļa zarnā, tās apvidū vai uz citām ķermeņa daļām ir sperma, tās grupas piederība.*

___________

*Ekspertīze tiek veikta  Tiesu medicīnas ģenētikas un seroloģijas laboratorijā uz atsevišķa lēmuma pamata.

 

Ekspertīze lietās par netiklām darbībām

Ekspertīze var noteikt:

 • Vai ir miesas bojājumi, to izcelsmes mehānisms, iestāšanās laiks un smaguma pakāpe;
 • Vai nepilngadīgai ir bojāta jaunavības plēves anatomiskā uzbūve, ja ir, tad kāds ir bojājuma izcelsmes mehānisms un laiks;
 • Vai ir venerisko slimību pazīmes.

 

Lai izdarītu ekspertīzi, ir nepieciešama cietušās personas apskates iespēja, bet, ja pēc notikuma sniegta medicīniskā palīdzība, nepieciešams iesniegt medicīniskos dokumentus.

 

Ekspertīze kriminālaborta lietās

Ekspertīze var noteikt:

 • Vai apsekojamai personai ir bijusi grūtniecība, kurā mēnesī grūtniecība pārtraukta;
 • Kādā veidā grūtniecība pārtraukta (ar medicīniskiem instrumentiem, mehāniskā veidā, medikamentozi utt.);
 • Vai grūtniecības pārtraukšanas rezultātā nodarīti miesas bojājumi, pozitīvā gadījumā – to raksturs un smaguma pakāpe;
 • Vai sakarā ar grūtniecības pārtraukšanu cietušai personai nav radušās citas veselībai kaitīgas sekas.

Lēmumā par ekspertīzes noteikšanu jānorāda cietušā persona un persona, kas veikusi abortu, kā arī versija par tā veidu.

 

Ekspertīze bērna ieņemšanas un dzemdību laika noteikšanai*

Ekspertīze var noteikt:

 • Ja bērns dzimis, kad notikusi ieņemšana (norādīt laiku);
 • Vai dzemdības notikušas laikā vai priekšlaicīgi, vai grūtniecība bijusi pārnēsāta (ja ir ziņas par kādu no šiem apstākļiem).

Šo ekspertīzi nosaka izņēmuma gadījumos, kad attiecīgās asins analīzes neizslēdz noteiktas personas paternitāti, kā arī ja lietā ir pretrunīgi dati par iespējamo ieņemšana laiku. Ekspertīzes īstenošanai nepieciešams nodrošināt dzemdējušās sievietes tiesu medicīnisko apskati, kā arī iesniegt visus medicīniskos dokumentus – grūtniecības uzskaites karti, dzemdību vēsturi, jaundzimušā vēsturi utt.

_______

*Šīs ekspertīzes civillietās tiek veiktas tikai kā maksas pakalpojumi pēc to samaksas.

Ekspertīze var noteikt:

 • Kāds ir apsekojamās personas vecums;
 • Vai indivīda vecums atbilst vecumam, kas norādīts personas dokumentos.

 

Ekspertīzi īsteno, apskatot personu un veicot nepieciešamos medicīniskos papildizmeklējumus (rentgenogrammas utt.), nepieciešams iesniegt attiecīgos medicīniskos dokumentus par ekspertējamo, ja tādi ir.

Ekspertīzi īsteno veicot iesniegto medicīnisko dokumentu izpēti komisijas sastāvā, tajā iekļaujot ne mazāk kā divus tiesu ekspertus un attiecīgās jomas ārstus-speciālistus.

Ekspertīzes procesā ekspertam ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem un Veselības inspekcijas atzinumu.

Ekspertīzē tiek risināti jautājumi par veselības traucējumu saistību ar ārstniecības personu profesionālo pienākumu nepienācīgu pildīšanu.