Bioloģiskās - seroloģiskās un ģenētiskās ekspertīzes veic Tiesu medicīnas ģenētikas un seroloģijas laboratorija.

Iepriekš pa tālruni vienojoties par laiku, laboratorija piedāvā veikt lietisko pierādījumu apskates kopā ar ekspertu, lai konstatētu, vai uz izņemtajiem priekšmetiem ir traipi, kas izpētāmi konkrētajā lietā.

Prasības bioloģiskas izcelsmes pēdu un priekšmetu ar iespējamām bioloģiskām pēdām izņemšanai, iesaiņošanai un transportēšanai neatšķiras no Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes 2014. gadā izdotās “Notikuma vietas apskates eksperta rokasgrāmatas” 3. nodaļā “Bioloģiskās pēdas, objekti ar iespējamām bioloģiskām pēdām” aprakstītajām.

Ja nepieciešams, visa veida paraugus salīdzinošai izpētei ir iespējams paņemt laboratorijā. Cietušie, liecinieki, aizdomās turētie var ierasties laboratorijā ar personu apliecinošiem dokumentiem paši, kopā ar procesa virzītāju vai konvoja pavadībā.

Veicot ekspertīzi tiek sniegtas atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

  • Vai izpētes materiālā, traipos uz lietiskajiem pierādījumiem ir konkrēts bioloģiskais materiāls (asinis, sperma, siekalas, sviedri, maksts izdalījumi, fekāliju elementi, urīns)?
  • Ja ir asinis, vai tās varēja rasties no cietušā (vai aizdomās turētā, vai liecinieka);
  • Ja ir sperma, siekalas, sviedri, maksts izdalījumi, vai tie varēja rasties no cietušā (vai aizdomās turētā, vai liecinieka). Jautājums tiks risināts veicot DNS izpēti (salīdzinošai izpētei nepieciešams asins un/vai siekalu paraugs).
  • Vai iesniegtie objekti ir cilvēka mati?
  • No kādas ķermeņa daļas tie ir radušies?
  • Kāds ir matu atdalīšanas mehānisms?
  • Vai uz matiem ir bojājumi, un ar kādu priekšmetu tie iegūti?
  • Vai mati varēja rasties no cietušā (vai aizdomās turētā, vai liecinieka)? Salīdzinošai izpētei nepieciešami matu paraugi no 5 galvas apvidiem: pa 15-20 matiem no pieres, paura, pakauša, labā un kreisā deniņu rajona, kas nogriezti pie saknes, nepieciešamības gadījumā no kaunuma paugura, padusēm, rokām, kājām, bārdas u.c.

Ja matiem būs matu sīpoliņu maksts ārējie apvalki, kas gan nav bieži sastopams, būs iespējams veikt arī DNS izpēti (salīdzinošai izpētei nepieciešams asins un/vai siekalu paraugs).

Standarta gadījumā (pieejami 1. pakāpes radinieku (vecāki/bērni) bioloģiskā materiāla paraugi):

  • Vai konkrētais vīrietis (sieviete) ir bērna bioloģiskais tēvs (māte)? Salīdzināšanai nepieciešami bērna, tēva un mātes siekalu paraugi;
  • Kriminālprocesa ietvaros, kad tiek veikta neatpazītu personu līķu identifikācija, nepieciešams siekalu paraugs no bērna/vecāka un laboratorijas rīcībā esošais mirušā bioloģiskā materiāla paraugs;

Nestandarta gadījumos (nav pieejami 1. pakāpes radinieku (vecāki/bērni) bioloģiskā materiāla paraugi) sazinieties ar laboratoriju par konkrētu jautājumu risināšanas iespējām.