2021. gada 1. aprīlī apmeklētāju pieņemšanas laiks: 9.00 – 12.00 un 12.30 – 14.00 administrācijas darba laiks: 8.30 – 12.00 un 12.30 – 15.00 2021. gada 2. un 5. aprīlī Valsts tiesu…
31.03.2021.