Un atmiņas ziedēs ap viņu Baltas kā ābeles. (Ā. Elksne)   Izsakām visdziļāko līdzjūtību ilggadējā kolēģa Jāņa Latiša ģimenei, tuviniekiem un draugiem, viņu mūžībā pavadot. …
19.08.2021.