Jautājumos par dzīvo personu tiesu medicīniskajām ekspertīzēm un maksas pakalpojumiem:

Jautājumos par tiesu medicīniskajām ekspertīzēm mirušajiem un maksas pakalpojumiem:

Jautājumos par ķīmiski-toksikoloģiskajām tiesu medicīniskajām ekspertīzēm un izpētēm (t.sk.maksas pakalpojumiem):

Jautājumos par ģenētikas (t.sk. paternitātes u.c.) un seroloģiskajām tiesu medicīniskajām ekspertīzēm un izpētēm (t.sk. maksas pakalpojumiem):

Jautājumos par medicīniskās kriminālistikas tiesu medicīniskajām ekspertīzēm un izpētēm (t.sk. maksas pakalpojumiem):