Ekspertīzes veic Centra Tanatoloģijas nodaļā (Rīgā) un reģionālajās nodaļās

Tanatoloģijas nodaļa

pasts [at] vtmec.gov.lv
 • Kāds ir nāves cēlonis?
 • Vai ir nodarīti miesas bojājumi?
 • Kāds ir miesas bojājumu veids (mehāniski, termiski, ķīmiski utt.)?
 • Kāds ir miesas bojājumu raksturs (asinsizplūdums, nobrāzums, brūce, mežģījums, lūzums, atrāvums, pārrāvums, sašķaidījums utt.)?
 • Kāda ir miesas bojājumu lokalizācija?
 • Kādas ir miesas bojājumu morfoloģiskās īpatnības (forma, izmēri, malu un galu raksturs)?
 • Kāds ir miesas bojājumu rašanās laiks (intervāls no bojājumu nodarīšanas līdz nāvei)?
 • Kāda ir miesas bojājumu smaguma pakāpe?
 • Kāda ir miesas bojājumu cēloniskā sakarība ar iestājušos nāvi?
 • Kad ir iestājusies nāve?
 • Kāda veida mehāniskas iedarbības rezultātā radušies miesas bojājumi (sitiena, spiedes, stiepes, lieces, vērpes, berzes)?
 • Kādas ir iedarbojušos priekšmetu īpašības (kontakta virsma, konfigurācija, masa, cietība, materiāls, virsmas gludums)?
 • Kāds ir iedarbības virziens (leņķis pret ķermeņa virsmu)?
 • Asu priekšmetu izraisītai nāvei;
 • Trulu priekšmetu (traumu) izraisītai nāvei;
 • Šautu ievainojumu un sprādzienu izraisītai nāvei;
 • Seksuāli motivētām slepkavībām;
 • Transporta traumām;
 • Nāvei no asfiksijas utt.
 • Vai savlaicīga medicīniskās palīdzības sniegšana varētu glābt cietušā dzīvību?
 • Vai cietušais pēc traumas gūšanas spējis patstāvīgi pārvietoties (noteiktu attālumu) vai veikt konkrētas darbības?
 • Kāda bijusi cietušā un uzbrucēja poza miesas bojājumu nodarīšanas laikā?
 • Kādā secībā nodarīti miesas bojājumi?
 • Vai iespējams, ka miesas bojājumus nodarījis pats sev?
 • Vai miesas bojājumi varēja rasties pēcnāves periodā?
 • Pie kādas no piedāvātajām versijām (liecībām) vai miesas bojājumu rašanās mehānismiem varēja rasties konkrēti miesas bojājumi? Vai miesas bojājumi varēja tikt iegūti pie lēmumā norādītajiem apstākļiem (apstākļi jānorāda lēmumā)?
 • Vai pēc norādīto miesas bojājumu izvietojuma un rakstura var spriest par uzbrucēja fiziskām īpašībām (augumu, spēku u.c.)?
 • Kāda satura barība atrasta gremošanas traktā, cik ilgi pirms nāves barība uzņemta?
 • Vai atrašanās pēc traumas iegūšanas nelabvēlīgos vides apstākļos (karstumā, zemā temperatūrā, piesārņotā atmosfērā, augstkalnu apstākļos utt.) veicināja nāves iestāšanos?
 • Vai pirms nāves vai nāves iestāšanās laikā bojā gājušais slimojis ar kādu saslimšanu (iedzimtu vai iegūtu) un, vai tā veicināja nāves iestāšanos?
 • Vai mirušajam nebija kādas organisma individuālas īpatnības, kas veicināja nāves iestāšanos?
 • Vai pirms nāves bojā gājušais pārcietis vēl kādu citu traumu un, vai tā veicināja nāves iestāšanos?
 • Vai traumas nelabvēlīgu iznākumu ietekmēja smaga fiziska vai psihoemocionāla slodze, atrašanās nelabvēlīgos vides apstākļos, badošanās pirms traumas periodā u.c.?
 • Nomazgājumu paņemšana no roku plaukstām u.c. ķermeņa daļām;
 • Nagu ar zemnagu satura paņemšana;
 • Iztriepju un nomazgājumu no dzimumorgāniem, taisnās zarnas, mutes dobuma bioloģisko pēdu noteikšanai paņemšana;
 • Bioloģiskā materiāla paņemšana nodošanai DNS arhīvā;
 • Apģērba saglabāšana;
 • Zobu formulas noteikšana u.c.

Jautājuma izlemšana par miruša cilvēka autopsijas nepieciešamību

 1. Miruša cilvēka tiesu medicīniskā ekspertīze nozīmējama:
 • nāves cēloņa noskaidrošanai, ja ir vardarbīgas nāves pazīmes;
 • ja ir aizdomas par vardarbīgu nāvi;
 • vai arī miruša cilvēka personība nav identificēta.
 1. Nekonstatējot vardarbības pazīmes miruša cilvēka apskates laikā, sevišķi gados vecākām personām, lai noskaidrotu iespējamo saslimšanu un nāves saistību ar to, nepieciešams noskaidrot ģimenes ārstu un nepieciešamības gadījumā izprasīt mirušā ambulatoro karti.
 2. Ja ir dati, ka nāve iespējams iestājusies no kādas hroniskas saslimšanas un mirušajam nav konstatētas vardarbīgas nāves pazīmes, ģimenes ārsts izsniedz piederīgajiem medicīnisko apliecību par nāves cēloni vai nozīmē patologanatomisko izmeklēšanu slimības noskaidrošanai.
 3. Ja mirušā personība ir noskaidrota un persona dzīves laikā slimojusi ar onkoloģisku saslimšanu vai citu hronisku slimību, turklāt vardarbīgas nāves pazīmes nav konstatētas – miruša cilvēka tiesu medicīniskās ekspertīzes nozīmēšana nav mērķtiecīga!
 4. Ekspertam uzdotajam jautājumam par narkotisko vai psihotropo vielu lietošanu ir jābūt pamatotam (piemēram, ir aizdomas par narkotisko/psihotropo vielu pārdozēšanu, persona dzīves laikā lietojusi narkotiskās/psihotropās vielas, notikuma vietā atrasti tukši medikamentu iepakojumi, ir konstatētas svaigas injekciju pēdas, u.c.).
 5. Personām, kuras vecākas par 70 gadiem noteikt narkotiskās vai psihotropās vielas nav mērķtiecīgi (ja vien nav aizdomas par šādu vielu pārdozēšanu).
 6. Nav mērķtiecīgi noteikt narkotiskās un psihotropās vielas gadījumos, ja pirms nāves persona ārstējusies stacionārā.
 7. Nav mērķtiecīgi uzdot jautājumu ekspertam, par to, vai miesas bojājumi varēja rasties pie lēmumā norādītajiem apstākļiem, ja konkrētajā lēmumā miesas bojājumu gūšanas apstākļi nav norādīti vai mirušajam miesas bojājumi nav konstatēti.

Lēmumā par miruša cilvēka tiesu medicīniskās ekspertīzes noteikšanu obligāti uzrādāmā informācija:

 • Skaidri salasāms policijas iecirkņa nosaukums, amatpersonas dati;
 • Skaidri salasāms krimināllietas vai ENŽ numurs;
 • Skaidri salasāmi ekspertīzei nosūtītā personas dati (vārds, uzvārds, personas kods, aptuvenais vecums (ja personība nav noskaidrota), dzimšanas gads (ja personas kods to neatspoguļo);
 • Skaidri salasāma adrese, kurā mirušais atrasts;
 • Lēmuma sadaļā “Lietas būtība” jānorāda pie kādiem apstākļiem iestājusies nāve (piem. izvilkts no ūdens, pēdējo reizi redzēts…, atrasts pēc ugunsgrēka, pēkšņi kritis, atsities ar … (norādīt ķermeņa daļu) pret… (norādīt priekšmetu, virsmu), kritis no ….stāva, bijis konflikts ar …, kāvušies… (norādīt kad tas noticis) utt.;
 • Norāda papildus informāciju par iespējamo nāves laiku (pēc izziņas datiem), kad pēdējo reizi redzēts dzīvs, lietotām ķīmiskām vielām, medikamentiem, psihoaktīvām vielām, alkoholu, u.c., saslimšanām, vai iepriekšējām traumām, (izraksti no slimnīcas, receptes); laika un vides apstākļiem – temperatūru, vēju, lietu, kontakta virsmu u.c.
 • Miruša cilvēka pazīmes

Atdzišana: līķis taustot auksts, vēss, silts zem apģērba, kādas ir atsegtās ķermeņa daļas…

Plankumi: nav, ir, to lokalizācija; vai uzspiežot ar pirkstu, krāsu maina, cik ilgā laikā atjaunojas, krāsu nemaina…

Stingums: nav, ir – žokļu, kakla, roku, kāju muskuļos, vāji izteikts, labi izteikts...

Līķa temperatūra: norādot laiku un temperatūru apskates sākumā,.....˚C., plkst....,apskates beigās....˚C, plkst...

Pūšanas pazīmes: nav, ir – zaļums, pūšanas emfizēma, ādas atslāņošanās, zemādas venozais tīklojums...., to lokalizācija

 • Citāds stāvoklis: apdegumi, pārogļošanās, mumifikācija, skeletizācija…
 • Ķermeņa notriepumi, roku plaukstu saturs
 • Apkārtējās vides apstākļi:

Vieta: istaba (ar apkuri, bez apkures), bēniņi, pagrabs.....

Ārā: uz zemes – sausas, mitras, zālāja, ūdenī, dubļos, sniegā, karājas gaisa vidē....

Gaisa temperatūra mirušā apkārtnē....... ˚C, plkst.........

Citi apstākļi: vējš, lietus, sniegs.......

 • Apģērbs: nav, ir: apakšveļa, istabas drēbes, zem segas, āra drēbes; drēbes biezas, plānas, sausas, mitras...apģērba notriepumi (kādi?, kur?)...
 • Medicīniskas izziņas, receptes, medikamenti notikuma vietā, kabatās: nav, ir (kādi?)...
 • Pirmsnāves zīmīte (pašnāvību gadījumos): ir, nav
 • Asinis notikuma vietā: nav, ir - uz līķa, ap līķi, attālu no līķa, uz ieročiem, priekšmetiem; (pilieni, šļakatas, notecējumi, peļķes, nosmērējumi, nospiedumi, to forma, izmēri…); asins daudzums ...
 • Notikuma vietas shēma (satiksmes negadījumos un kriminālos gadījumos); notikuma vietā atrasto ieroču vai transportlīdzekļa bojājumu apraksts;
 • Mirušā stacionārā slimnieka karte, ja nāve, pēc kāda no vardarbības veidiem iestājusies slimnīcā;
 • Ambulatorā karte (pēc pieprasījuma);
 • Mirušo identifikācijas dokumenti vai noskaidrotie personības dati.

Kopā ar mirušo cilvēku uz ekspertīzi nosūtāmie paraugi

Notikuma vietā izņemtie medikamenti, nenoskaidroti šķidrumi vai vielas toksikoloģiskai izmeklēšanai, sašķaidītu audu fragmenti, nenoskaidrotas izcelsmes objekti, auklas, kas izmantotas strangulācijai utt.

Vēršam uzmanību!

Detalizētāka informācija ar risināmajiem jautājumiem katrā konkrētā mirušo ekspertīzes veidā lūdzam skatīt Centra 2019. gadā izstrādātajā metodiskajā materiālā Ieteikumi tiesu medicīnisko ekspertīžu noteikšanai un Līķa apskatei notikuma vietā (Valsts policijā reģistrēti 2019. gada 30. aprīlī ar Nr. 121233 un izplatīti Valsts policijas struktūrvienībām)