EEZ projekts
Ekrāns ar prezentāciju un projekta nosaukumu Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs uzsāk dalību projektā “Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana”, kas tiks īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.−2021.gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” ietvaros. 

Projektu īsteno Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, projekta partneri ir Norvēģijas Nacionālais Kriminālizmeklēšanas dienests, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, Valsts tiesu ekspertīžu birojs un Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde. 

Projekts  sniegs būtisku ieguldījumu tiesu ekspertīžu iestāžu tehniskās kapacitātes un ekspertu kompetences nodrošināšanā, kas savukārt labvēlīgi ietekmēs vienā lietā veikto ekspertīžu kopējā termiņa samazināšanos un uzlabos kriminālistikas speciālistu atbalstu notikuma vietās.  

 

Vairāk informācijas:  

www.eeagrants.lv 

https://www.tm.gov.lv/lv/jaunums/tm-istenos-eiropas-ekonomikas-zonas-grantu-finansetu-projektu-tiesu-ekspertizu-sistemas-un-notikumu-vietas-apskates-kapacitates-stiprinasana 

 

Foto no projekta atklāšanas pasākuma Tieslietu ministrijā.