Lepojamies! Darba laiks
Latvijas hokeja izlase

Ņemot vērā, ka Saeima ir pasludinājusi svētku dienu sakarā ar Latvijas hokeja komandas iegūto bronzas medaļu 2023. gada Pasaules hokeja čempionātā, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs 29. maijā ir slēgts.

https://m.likumi.lv/ta/id/342196-grozijumi-likuma-par-svetku-atceres-un-atzimejamam-dienam