Darba laiks

Likuma “Par svētku, atceres un svinamām dienām” 1. pants paredz, ka par svētku dienu ir noteikta Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku noslēguma diena. Šogad tā ir 2023. gada 9. jūlijs.

Likumdevējs par valsts svētku dienām, piemēram, 4. maiju un 18. novembri, likumā ir noteicis – ja svētku dienas – 4. maijs un 18. novembris – iekrīt sestdienā vai svētdienā, tad nākamo darbdienu nosaka par brīvdienu.  Šī norma attiecas arī uz Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku noslēguma dienu. Tādējādi 10. jūlijs šogad ir visiem valstī noteiktā brīvdiena.