EEZ projekts
Četras sievietes stāv pie plakāta ar konferences programmu, fonā dzeltena ēka

Projekta Nr. EEZ/TM/2022/7 “Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana” ietvaros Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra (turpmāk - Centrs) Tiesu medicīnas ekspertīžu departamenta direktore – vecākā tiesu medicīnas eksperte Jolanta Vamze-Liepiņa, Tanatoloģijas nodaļas tiesu medicīnas eksperte Olga Fjodorova, Tiesu medicīnas ģenētikas un seroloģijas laboratorijas tiesu medicīnas eksperte Aleksandra Aļekperova un Tiesu medicīnas kriminālistikas laboratorijas ārste stažiere Karīna Avišāne no 2023. gada 6. septembra līdz 2023. gada 10. septembrim piedalījās starptautiskā tiesu medicīnas konferencē "XXVIII International Meeting on Forensic Medicine Alpa-Adria-Pannonia. Homicide, Suicide or Accident?", kas norisinājās Itālijā, Udīnes universitātē.

Konferences tematika bija veltīta tiesu medicīnisko ekspertīžu gadījumu analīzei, to veikšanas problemātikai gan no medicīniskā, gan juridiskā aspekta, statistikas tendencēm slepkavību, pašnāvību un nelaimes gadījumu izmeklēšanai.

Centra pārstāvji konferencē piedalījās ar prezentācijām par tēmām:

· “Suicide by drowing with genital self-mutilation: case report”;

· “Impact of Regulatory Changes in Criminal Procedure on The Structure of Forensic Medical Examinations of Living Persons and Corpses in Latvia 2018-2022”;

· “Distribution of violent death types before and during the Covid-19 pandemic in Riga district in 2017-2021”;

· "Death during breast reduction self-surgery: case report"

Konferences laikā Centra pārstāvji piedalījās arī ECLM (European Council of Legal Medicine) organizētā izglītības jautājumiem veltītajā sanāksmē “Legal and Forensic Medicine: The Future of Undergraduate Medical Teaching in Europe for Today’s Doctor in Practice”, kur tika demonstrēti Eiropas valstu aptaujas rezultāti par pirmsdiploma izglītību tiesu medicīnā.

 

Eiropas Ekonomikas zonas granta projekta logo

 

 Sīkāka informācija par projektu pieejama EEZ un Norvēģijas grantu tīmekļvietnē