EEZ projekts
Jolanta Vamze - Liepiņa un Evija Jēkabsone stāv pie KRISPOS ēkas

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra (Centra) Tiesu medicīnas ekspertīžu departamenta direktore – vecākā tiesu medicīnas eksperte, dr.med. Jolanta Vamze-Liepiņa un Centra kvalitātes un risku vadītāja Evija Jēkabsone no 2022. gada 26. oktobra līdz 28. oktobrim piedalījās Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. –2021. gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” iepriekš noteiktā projekta “Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana” vadības līmeņa vizītē Oslo, Norvēģijā, Valsts kriminālizmeklēšanas dienestā (National Criminal Investigation Service) KRIPOS.

Vizītes laikā dalībnieki iepazinās ar Norvēģijas kriminālizmeklēšanas procesā iesaistītājām iestādēm un to funkcijām,  policijas sektora un tiesu ekspertīzes jomas pārvaldību Norvēģijā, darba organizāciju un metodēm, laboratoriju darbu un organizāciju, kvalitātes vadības aspektiem, t.sk. laboratoriju akreditāciju atbilstoši ISO 17025 prasībām, kā arī apmeklēja NCIS laboratorijas. Pasākuma dalībnieki prezentēja Norvēģijas partneriem tiesu ekspertīzes darba organizāciju Latvijā un tiesu ekspertīzes reformu.

Jolanta Vamze - Liepiņa stāv pie prezentācijas tāfeles

Centra darbinieki pasākumā piedalījās kopā ar pārstāvjiem no citām Latvijas iestādēm: Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Valsts tiesu ekspertīžu biroja, Valsts policijas un  Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes.

Eiropas Ekonomikas zonas granta projekta logo

 Sīkāka informācija par projektu pieejama EEZ un Norvēģijas grantu tīmekļvietnē