EEZ projekts
Tiesu medicīnas eksperti sēž pie sanāksmju galda

EEZ/TM/2022/7 projekta “Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana” 3.2.5. aktivitātes īstenošanā ietvaros Centra Tanatoloģijas nodaļas vadītājs – vecākais tiesu medicīnas eksperts Zigismunds Ganuļevičs, Tanatoloģijas nodaļas tiesu medicīnas eksperte Jūlija Truskovska, Klīniskās tiesu medicīnas nodaļas vadītājs – vecākais tiesu medicīnas eksperts Juris Ivulāns un Klīniskās tiesu medicīnas nodaļas vecākā tiesu medicīnas eksperte Ilona Markeviča no 10. līdz 12. oktobrim apmeklēja Lietuvas valsts tiesu medicīnas dienestu pieredzes apmaiņas vizītē.

Vizītes laikā Centra eksperti iepazinās ar Lietuvas valsts tiesu medicīnas dienesta struktūru un darbību, apmeklēja autopsiju bloku, laboratorijas un piedalījās autopsijas veikšanā, kā arī diskutēja par aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar mirušo ekspertīzēm, pārrunāja ar komisijas ekspertīžu veikšanu saistītos jautājumu. Ar kolēģiem apspriesti jautājumi, kas saistīti ar kvalitātes vadības sistēmu, LST EN ISO/IEC 17025:2018 standartu, tā piemērošanu, veicot dzīvo personu un mirušo tiesu medicīniskās izpētes.

Laboratorijas iekārta

Eiropas Ekonomikas zonas granta projekta logo

 

Sīkāka informācija par projektu pieejama EEZ un Norvēģijas grantu tīmekļvietnē