EEZ projekts

EEZ/TM/2022/7 projekta “Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana” 3.2.5. aktivitātes īstenošanas ietvaros Centra Tanatoloģijas nodaļas vadītājs – vecākais tiesu medicīnas eksperts Zigismunds Ganuļevičs, Tanatoloģijas nodaļas tiesu medicīnas eksperte Jūlija Truskovska, Klīniskās tiesu medicīnas nodaļas vadītājs – vecākais tiesu medicīnas eksperts Juris Ivulāns,  Valmieras reģionālās nodaļas tiesu medicīnas eksperte Jana Kamiševa,  Tiesu medicīnas kriminālistikas laboratorijas vadītājs – vecākais tiesu medicīnas eksperts Sergejs Krasiļņikovs, Tiesu medicīnas kriminālistikas laboratorijas tiesu medicīnas eksperte Karīna Avišāne, Tiesu histoloģijas laboratorijas vecākais tiesu medicīnas eksperts Sergejs Dubencovs un Tiesu medicīnas ģenētikas un seroloģijas laboratorijas tiesu medicīnas eksperte Aleksandra Aļekperova no 2023. gada 8. līdz 12. novembrim pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Igaunijas Tiesu ekspertīžu institūtu (Estonian Forensic Science Institute), Tallinā.

Vizītes laikā Centra eksperti iepazinās ar Institūta struktūru un darbību; dzīvo un mirušo personu tiesu medicīniskās izpētes organizēšanas un veikšanas kārtību Igaunijā; komisijas ekspertīžu veikšanu, veicot ekspertīzes veselības stāvokļa noteikšanai un gadījumos, kas saistīti ar ārstu profesionālās darbības veikšanu; kvalitātes vadības sistēmas, ISO 17020 standarta piemērošanu, veicot dzīvo personu un mirušo tiesu medicīniskās izpētes, kā arī apmeklēja Institūta laboratorijas.

Eiropas Ekonomikas zonas granta projekta logo

 Sīkāka informācija par projektu pieejama EEZ un Norvēģijas grantu tīmekļvietnē