Informācija apmeklētājiem Darba laiks

2021. gada 23. decembrī

apmeklētāju pieņemšanas laiks:

9.00 – 12.00 un 12.30 – 14.00

administrācijas darba laiks:

8.30 – 12.00 un 12.30 – 15.00

2021. gada 30. decembrī

apmeklētāju pieņemšanas laiks:

9.00 – 12.00 un 12.30 – 14.00

administrācijas darba laiks:

8.30 – 12.00 un 12.30 – 15.00

2021. gada 24., 31. decembrī centrs slēgts