Jaunumi

2021. gada 1. aprīlī

apmeklētāju pieņemšanas laiks:

9.00 – 12.00 un 12.30 – 14.00

administrācijas darba laiks:

8.30 – 12.00 un 12.30 – 15.00

2021. gada 2. un 5. aprīlī

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs ir slēgts