EEZ projekts
Vairāku cilvēku grupa pozē ar sertifikātiem rokās

Projekta Nr. EEZ/TM/2022/7 “Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana” ietvaros Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra Tiesu medicīnas kriminālistikas laboratorijas eksperti no 2023. gada 10. decembrim līdz 2023. gada 16. decembrim piedalījās apmācībās.

Apmācības notika Nīderlandē, Nieuw-Vennep, pasākuma organizators – Loci Forensics B. V. (privātuzņēmums, kas specializējās apmācībā asins pēdu rašanas mehānisma noteikšanā).

Piecu dienu kurss (kopā 40 stundas) sastāvēja no teorētiskās un no praktiskās apmācību daļas, kas balstīts uz the Scientific Working Group for Bloodstain Pattern Analysis (SWGSTAIN) and the International Association of Bloodstain Pattern Analysis (IABPA) izstrādātajām vadlīnijām. Kursa beigās tika nokārtots eksāmens un iegūts sertifikāts, kuru atzīst IABPA.

Apmācību mērķis bija paaugstināt profesionālās zināšanas un praktiskās iemaņas jautājumos, kas ir saistīti ar darbu ar asins pēdām uz auduma, iegūt papildus zināšanas Tiesu medicīnas kriminālistikas laboratorijā pielietojamās asins pēdu izpētes metodes pilnveidošanai.

Kolāža no vairākiem attēliem, kuros cilvēki darbojas ar asins traipiem laboratorijā
Kolāža no vairākiem attēliem, kuros cilvēki darbojas laboratorijā
Eiropas Ekonomikas zonas granta projekta logo

 Sīkāka informācija par projektu pieejama EEZ un Norvēģijas grantu tīmekļvietnē