Jaunumi EEZ projekts
Auditorija ar dalībniekiem pie galdiem un prezentāciju uz ekrāna

Projekta Nr. EEZ/TM/2022/7 “Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana” ietvaros Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra Tiesu medicīnas kriminālistikas laboratorijas divi darbinieku šogad no 26. septembra līdz 1. oktobrim piedalījās Eiropas Tiesu antropoloģijas biedrība (The Forensic Anthropology Society of Europe) organizētajās Krētas Universitātes Medicīnas fakultātes apmācībās tiesu antropoloģijā.

Pasākuma ietvaros notika 5 dienu apmācību kurss pamatlīmenī (basic course) darbam ar kauliem, kas ietvēra gan teorētiskās lekcijas, gan praktisku darbu ar Krētas Universitātes kaulu kolekciju. Apmācības kursa ietvaros tika iegūtas jaunas un pilnveidotas esošās zināšanās tādos jautājumos kā cilvēka kaulu normāla un patoloģiska anatomija, kaulu histoloģija, personas identifikācija pēc kauliem (cilvēka un dzīvnieku kaulu diferencēšana, dzimuma, vecuma un auguma garuma noteikšana, izcelsmes (rases) noteikšanas aspekti, identifikācija pēc individuālas skeletālas variācijas), tafonomija un pēcnāves intervāla noteikšana, dažādu veidu skeleta traumas, kaulu radioloģiska izmeklēšana un citas papildus kaulu izmeklēšanas metodes.

Divu attēlu kolāža, kurā kauli uz metāla galdiem un cilvēki, kas tos pēta

Apmācību pasākums noslēdzās 1. oktobrī ar simpoziju tiesu antropoloģijā, kur ar saviem ziņojumiem uzstājās tiesu antropoloģijas un ar to saistītu specialitāšu eksperti no dažādām pasaules valstīm; lielāka uzmanība simpozija ietvaros bija vērsta “body farm” institūciju darba analīzei, kur tiek pētīti cilvēka ķermeņa sadalīšanas procesi, kā arī tika prezentēta pilnīgi jauna metode vecuma noteikšanai pēc jaundzimušo kauliem.

Dalība šajā pasākumā deva lielu ieguldījumu ekspertu kvalifikācijas paaugstināšanas jautājumos, kas ir saistīti ar darbu ar kauliem, ļaujot uzkrāt nepieciešamās zināšanas laboratorijas metožu pilnveidošanai, kā arī nodibināt kontaktus starptautiskā līmenī tiesu antropologu sabiedrībā.

Eiropas Ekonomikas zonas granta projekta logo

 Sīkāka informācija par projektu pieejama EEZ un Norvēģijas grantu tīmekļvietnē