EEZ projekts
Deviņi cilvēki  baltos halātos stāv ar muguru pret logu

Projekta Nr. EEZ/TM/2022/7 “Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana” ietvaros Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra Tiesu histoloģijas laboratorijas 3 darbinieki šogad 26. – 28. septembrī piedalījās pieredzes apmaiņā un praktiskajā apmācībā  Lietuvā, Valsts tiesu medicīnas dienestā (Valstybinė teismo medicinos tarnyba).

Pasākums notika Lietuvas dienesta Tiesu histoloģijas laboratorijā, kur Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra darbinieki iepazinās gan ar  Tiesu histoloģijas laboratorijas iekārtojumu un plānojumu, gan apsprieda darbu Latvijas un Lietuvas tiesu histoloģijas laboratorijās, pārrunāja histologu un tanatoloģijas ekspertu praktisko sadarbību.

Mūsu centra darbiniekiem bija iespēja klātienē apmeklēt arī Lietuvas dienesta Tanatoloģijas un Klīniskās tiesu medicīnas nodaļas, Toksikoloģijas un Medicīniskās kriminālistikas laboratorijas, tajā skaitā, Medicīniskās kriminālistikas laboratorijā praktiski iepazīties ar planktona (diatomeju) izmeklēšanas principiem -  gan ar paraugu sagatavošanas procesu, gan sekot līdzi izpētei.

Vīrietis sēž pie galda un skatās mikroskopā, sieviete baltā halātā stāv viņam aiz muguras

Praktiskajās nodarbībās Tiesu histoloģijas laboratorijā īpašs uzsvars tika likts uz histoķīmisku krāsošanas metožu pielietošanu, tika praktiski izmeklēti un pārrunāti rezultāti. Tika veikta starplaboratoriju salīdzinošā testēšana mūsu preparātiem, krāsotiem ar H-E, Perlsu, Sudānu un Šiffu, un ir patīkami apzināties, ka Lietuvas kolēģi augstu novērtējuši mūsu preparātu kvalitāti.

Dalība šajā pasākumā deva ne tikai ieguldījumu tiesu histologu kvalifikācijas paaugstināšanā, bet arī  jaunas idejas laboratorijas darba pilnveidošanai un iespējamai turpmākai sadarbībai ar Lietuvas kolēģiem.

Eiropas Ekonomikas zonas granta projekta logo

 Sīkāka informācija par projektu pieejama EEZ un Norvēģijas grantu tīmekļvietnē