Lepojamies! Jaunumi
Veselības ministrijas atzinības un pateicības rakstu saņēmēju kopbilde
Veselības ministrijas apbalvošanas svinīgais pasākums

Piektdien, 10. novembrī, notika Veselības ministrijas apbalvošanas svinīgais pasākums, kurā tika godināti 46 nozares profesionāļi.

Veselības ministrijas Atzinības rakstus un Pateicības rakstus, paužot atzinību par pašaizliedzību, profesionalitāti un izcilu darbu veselības aprūpes un sabiedrības veselības jomā, pasniedza veselības ministrs Hosams Abu Meri.

Veselības ministrijas Atzinības raksts par ilggadēju darbu un personīgo ieguldījumu tiesu medicīnas attīstībā, jauno speciālistu un studentu apmācībā, tiesu medicīnas ekspertu kvalifikācijas celšanā, Latvijas tiesu medicīnas starptautiskās atpazīstamības veicināšanā piešķirts Valsts tiesu medicīnas ekspertīžu centra Tiesu medicīnas ekspertīžu departamenta direktorei, vecākajai tiesu medicīnas ekspertei Dr. med. Jolantai Vamzei-Liepiņai.

Apbalvojumu mērķis ir izteikt atzinību sabiedrības veselības, veselības aprūpes un farmācijas nozares amatpersonām un darbiniekiem par ieguldīto darbu un nopelniem Latvijas valsts attīstībā. 

Areta Sabule, Inga Martinova, Jolanta Vamze - Liepiņa, Ojārs Teteris

Lepojamies!