Līdzjūtība
Saulriets jūrā

Un atmiņas ziedēs ap viņu

Baltas kā ābeles.

(Ā. Elksne)

 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību ilggadējā kolēģa Jāņa Latiša ģimenei, tuviniekiem un draugiem, viņu mūžībā pavadot.

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra kolektīvs