Lepojamies!
Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra darbinieki un Ināra Ščerbinska ar atzinības rakstu

2021.gada 25.maijā Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā tika svinīgi pasniegts Veselības ministrijas Atzinības raksts Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra Tiesu medicīnas ekspertīžu departamenta Tanatoloģijas nodaļas vecākajai tiesu medicīnas ekspertei INĀRAI ŠČERBINSKAI par ilggadīgo pašaizliedzīgo un augsti profesionālo ieguldījumu  Latvijas tiesu medicīnā, studentu apmācībā un jauno speciālistu sagatavošanā.