Informācija apmeklētājiem

No 2020. gada 23. marta Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra apmeklētāju pieņemšanas laiks ir:

darba dienās no 9.00 līdz 15.00,

pirmssvētku dienās no 9.00 līdz 14.00

(pusdienas pārtraukums no 12.00 līdz 12.30)