Informācija apmeklētājiem

Centra prioritāte ir klientu un darbinieku drošība un veselība, kā arī pulcēšanās izraisīto risku maksimāla ierobežošana. Sejas masku lietošana ir solidaritātes izpausme, kuras mērķis ir pasargāt no inficēšanās apkārtējos – Centra klientus un darbiniekus.

Tāpēc lūdzam apmeklētājus, kuri ierodas Centra telpās, valkāt sejas masku.

Apmeklētājiem, kas ierodas uz apsekošanu, sejas maska ir obligāta!

Informācija par sejas maskām