Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'Tieto Latvia' SIA
Pasūtītājs
Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs
Līguma termiņš
Laika periods
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss