Egils Harasimjuks

Direktors
Egils.Harasimjuks [at] vtmec.gov.lv
 • Izglītība:
  • 2006. – 2009. Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Sabiedrības vadības maģistratūra – sociālo zinātņu maģistrs sabiedrības vadībā
  • 1988. – 1989. Specializācija (internatūra) – ātrās un neatliekamās palīdzības ārsts
  • 1982. - 1988. Rīgas medicīnas institūts, Ārstniecības fakultāte – ārsta kvalifikācija
  • 1971. – 1982. Valkas 1. vidusskola
 • Darba pieredze:
  • 05.02.2016. – līdz šim brīdim Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra direktors
  • 01.10.2007. – 04.02.2016. Veselības inspekcijas vadītājs
  • 01.10.1997. – 30.09.2007. Valsts sanitārās inspekcijas direktors
  • 1996. – 1997. Valmieras rajona slimokases direktora vietnieks
  • 1995. – 1996. Latvijas Republikas Jūras spēku Liepājas mācību centra Medicīnas centra galvenais ārsts
  • 1989. – 1995. Liepājas pilsētas 2. poliklīnikas galvenais ārsts
  • 1988. – 1989. Ātrās un neatliekamās palīdzības ārsts Rīgas pilsētas ĀNMP 2. apakšstacijā
  • 1982. – 1988. Studiju laikā – sanitārs Bulduru slimnīcā, medicīnas brālis Rīgas pilsētas 1. slimnīcā, feldšeris Rīgas pilsētas ĀNMP
 • Apbalvojumi:
  • 13.11.2018. Jubilejas goda zīme Latvijas Valsts Policijai 100
  • 30.04.2002. Pārtikas veterinārās dienesta Sanitārās robežinspekcijas Pateicības raksts par institūciju sadarbību, veicinot Latvijas iekšējā tirgus un patērētāju drošību
 • Veikums:
  • 2009. – 2015. Veselības inspekcijā realizējot divus ERAF projektus, izveidota Vienotā uzraudzības informācijas sistēma ar 10 e-pakalpojumiem
  • 2007. – 2012. Veselības inspekcijā realizēta procesu pārvaldība un efektīva kvalitātes pārvaldības sistēmas ieviešana atbilstoši ISO 17020 prasībām, izmantojot QPR ProcessDesigner (Quality. Process. Results.) programmatūru
  • 2007. – 2009. Veselības nozares vienotas valsts uzraudzības un kontroles sistēmas (sabiedrības veselība, veselības aprūpe, farmācija) izveide un vadība, apvienojot Veselības ministrijas trīs padotībā esošas inspekcijas un izveidojot Veselības inspekciju 2007. gadā un pārņemot funkcijas no četrām Veselības ministrijas padotības iestādēm 2009. gadā
  • 1997. – 2007. Valsts uzraudzības un kontroles sistēmas izveide un vadība pārtikas aprites, sabiedrības veselības un ķīmisko vielu un produktu un kosmētikas tirgus jomās, valstij pārejot uz Eiropas Savienības likumdošanu 2004. gadā

Papildus izglītība:

2018. Integrālās izglītības institūts – apzinātības treniņi augstākā līmeņa vadītājiem

Valodas prasmes:

Latviešu valoda dzimtā

Angļu valoda vidējais līmenis

Krievu valoda augstākais līmenis

Dalība organizācijās: Tiesu ekspertu padomes loceklis