Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra emblēma Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra galvenās ēkas Rīgā, Hipokrāta ielā 2 kopskats
Teksts latviešu valodā Teksts angļu valodā Meklēšana Meklēt Lapas karte Lapas Karte Palielināts burtu izmērs


Galvenā lapa

Tiesu medicīna Latvijā

Centra struktūra

Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti

Maksas pakalpojumi

Aktualitātes

Budžets

Publikācijas un informatīvie materiāli

Projekti

KPFI projekts

ERAF 2.2.1.1. pasākums - IKT

ERAF 4.2.1.2. pasākums- energoefektivitāte
Sabiedrības līdzdalība

Publiskie iepirkumi un izsoles

Kontakti

Atsauksmes

Saites

VakancesPar korupciju aicinam zinot KNAB: bezmaksas diennakts uzticibas talrunis 80002070 www.apdrosinies.lv

 

 
Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu tiek īstenots projekts "Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra ēkas Hipokrāta ielā 2 k-17, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšana".
 
Projekta mērķis: veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra ēkā Hipokrāta ielā 2, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 0100 122 2078 017), kurā tiek realizētas valsts pārvaldes funkcijas.
Projekta līguma numurs: 4.2.1.2/17/I/052
Projekta kopējās ieviešanas izmaksas: 426 994,72 EUR, kur attiecināmās izmaksas sastāda 385 240,00 EUR (ERAF ieguldījums 85% ir 327 454,00 EUR un valsts budžeta ieguldījums 15% ir 57 786,00 EUR) un neattiecināmās izmaksas sastāda 41 754,72 EUR.
Projekta realizācijas laiks: 23 mēneši, sākot no 2019.gada 22.janvāra.
Papildus informācija šeit.
Informācijas publicēšanas datums 23.01.2019
2019.gada 8.aprīlī izsludināts centralizētais iepirkums “Vienotais projektēšanas, būvniecības un autoruzraudzības iepirkums Veselības ministrijas padotības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai”, BKUS 2019/19. Iepirkuma dokumentācija pieejama vietnē eis.gov.lv
Informācijas publicēšanas datums 09.04.2019.

2019.gada 28.augustā noslēgts līgums ar pilnsabiedrību “VT KUUM”, kurā uzņēmējs apņemas veikt:
    1) ēkas Hipokrāta ielā 2, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 01001222078017)
    energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojekta izstrādi;
    2) energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbus;
    3) energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu autoruzraudzību, sasniedzot Energosertifikātos noteiktos rādītājus energoefektivitātes uzlabošanai.

2019.gada 24.septembrī noslēgts līgums ar SIA "Forma 2" par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu.
Informācijas publicēšanas datums 30.09.2019.

2019.gada 31.oktobrī parakstīti “Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta “Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra ēkas Hipokrāta ielā 2 k-17,
Rīgā energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. 4.2.1.2/17/I/052 īstenošanu” grozījumi, atbilstoši kam:
Projekta finansējuma apmērs: 503 829,50 EUR
- 428 255,07 EUR (85% finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds);
- 45 000 EUR (15% tiks finansēti no valsts budžeta).
Informācijas publicēšanas datums 15.11.2019.
 

          © Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, 2014