Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra emblēma Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra galvenās ēkas Rīgā, Hipokrāta ielā 2 kopskats
Teksts latviešu valodā Teksts angļu valodā Meklēšana Meklēt Lapas karte Lapas Karte Palielināts burtu izmērs


Galvenā lapa

Tiesu medicīna Latvijā

Centra struktūra

Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti

Maksas pakalpojumi

Aktualitātes

Budžets

Publikācijas un informatīvie materiāli

Projekti

KPFI projekts

ERAF 2.2.1.1. pasākums - IKT

ERAF 4.2.1.2. pasākums- energoefektivitāte
Sabiedrības līdzdalība

Publiskie iepirkumi un izsoles

Kontakti

Atsauksmes

Saites

VakancesPar korupciju aicinam zinot KNAB: bezmaksas diennakts uzticibas talrunis 80002070 www.apdrosinies.lv

VALSTS TIESU MEDICĪNAS EKSPERTĪZES CENTRA ĒKAS, hIPOKRĀTA IELĀ 2, rĪGā, energoefektifitātes paaugstinoši VienkāršotAs renovācijas darbi”

projekta Nr. KPFI-15.3/126

 

2014.gada 30.jūnijā Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs (turpmāk-Centrs) parakstīja līgumu par Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra ēkā" īstenošanu.

Projekta mērķis ir uzlabot Centra ēkas Hipokrāta 2, Rīgā, energoefektivitāti, nodrošinot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu – sasniedzot 55015,51 kg CO2 emisiju samazinājumu gadā.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2014.gada 19.decembrim, un tā ietvaros tiks veikti ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi – ēkas ārsienu, cokola un jumta pārseguma siltināšana, logu un ārdurvju nomaiņa, ventilācijas nomaiņa.

Projekta kopējo attiecināmo izmaksu summa EUR 489789,11 (četri simti astoņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit deviņi eiro un 11 centi), t.sk., EUR 130989,00 (viens simts trīsdesmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit deviņi eiro un 00 centi) KPFI finansējums.

2014.gada 12.augustā, pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu, par atklāta konkursa "Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra ēkas, Hipokrāta ielā 2, energoefektivitātes paaugstinoši vienkāršotas renovācijas darbi" projekta Nr. KPFI-15.3/126 "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra ēkā" ietvaros uzvarētāju atzīta SIA „Abora”, reģ. Nr.40003215743.

          © Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, 2014