Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra emblēma Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra galvenās ēkas Rīgā, Hipokrāta ielā 2 kopskats
Teksts latviešu valodā Teksts angļu valodā Meklēšana Meklēt Lapas karte Lapas Karte Samazināts burtu izmērs


Galvenā lapa

Tiesu medicīna Latvijā

Centra struktūra

Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti

Maksas pakalpojumi

Noteikumi par maksas pakalpojumu cenrādi
Aktualitātes

Budžets

Publikācijas un informatīvie materiāli

Projekti

Sabiedrības līdzdalība

Publiskie iepirkumi un izsoles

Personas datu aizsardzība

Kontakti

Atsauksmes

Saites

VakancesPar korupciju aicinam zinot KNAB: bezmaksas diennakts uzticibas talrunis 80002070

Maksas pakalpojumu sniegšanas kārtība
Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā
 
 
 
Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs (turpmāk – Centrs) no 20.03.2019. veic maksas pakalpojumus saskaņā ar 19.03.2019. MK noteikumiem Nr.118 “Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta noteikumos Nr.475" "Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra maksas pakalpojumu cenrādis” un Centrā noteikto kārtību.
 
Centra maksas pakalpojumu sarakstu un cenrādi skatīt šeit.

 Par maksas pakalpojumiem var norēķināties ar maksājuma karti (VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro vai American Express) Rīgā, Hipokrāta ielā 2 k-6 un Rīgā, Hipokrāta ielā 2 k-17. Maksājumus iespējams veikt arī  kredītiestādēs ar pārskaitījumu vai izmantojot to internetbanku pakalpojumus.


Lai saņemtu maksas pakalpojumus, Centrā:

1) jāiesniedz iesniegums par maksas pakalpojumu veikšanu (pielikums Nr.1, pielikums Nr.2), kurā norāda nepieciešamo pakalpojumu un citu prasīto informāciju;

2) jāuzrāda neapliecināta maksājuma izdruka vai jānorāda ziņas par maksājuma veikšanas datumu, summu un maksātāja datiem (nosacījums netiek piemērots, ja norēķins veikts Centrā ar maksājumu karti). 


Centrs maksas pakalpojumus veic trīsdesmit dienu laikā no norēķina ar maksājuma karti/maksājuma atzīšanas par saņemtu un iesnieguma reģistrēšanas.

Informāciju par maksas pakalpojuma rezultātiem Centrs sniedz tikai rakstveidā, izsniedzot sagatavoto atbildi iesniedzējam pret parakstu vai arī nosūtot to uz iesniedzēja norādīto adresi vai e-pastu.


Rekvizīti  maksājumiem par Centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem (kredītiestādē vai internetbankā)

Saņēmējs:

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs

Hipokrāta iela 2 k-6, Rīgā, LV-1079

PVN reģistrācijas Nr. 90000058752

Banka: Valsts kase

Bankas kods: TRELLV22

Konts: LV93TREL2290570006000

Maksājumā obligāti norādīt EKK 21399

 

Maksas pakalpojumus Centrs sniedz saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, izvērtējot pakalpojuma sniegšanas iespējamību atbilstoši Pacientu tiesību likuma un likuma "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā" 5.panta prasībām".

          © Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, 2014