Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra emblēma Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra galvenās ēkas Rīgā, Hipokrāta ielā 2 kopskats
Teksts latviešu valodā Teksts angļu valodā Meklēšana Meklēt Lapas karte Lapas Karte Palielināts burtu izmērs


Galvenā lapa

Tiesu medicīna Latvijā

Centra struktūra

Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra nolikums

Tiesu ekspertu likums

Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā

Kārtība, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai

Tiesmedicīniskās ekspertīzes veikšanas kārtība

Likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" 3.pielikums

Par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības

Politikas plānošanas dokumenti

Uz Tiesu ekspertu likuma pamata izdotie MK noteikumi
Maksas pakalpojumi

Aktualitātes

Budžets

Publikācijas un informatīvie materiāli

Projekti

Sabiedrības līdzdalība

Publiskie iepirkumi un izsoles

Kontakti

Atsauksmes

Saites

VakancesPar korupciju aicinam zinot KNAB: bezmaksas diennakts uzticibas talrunis 80002070

Tiesmedicīnisko ekspertīžu veikšanas kārtība

Ministru kabineta noteikumi Nr. 782
 
Rīgā 2018. gada 11. decembrī (prot. Nr. 59 39. §)
Tiesmedicīniskās ekspertīzes veikšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 72. pantu
 
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek veikta tiesmedicīniskā ekspertīze (turpmāk – ekspertīze).
2. Ekspertīzi veic viens vai vairāki tiesu ekspertīžu iestādes vadītāja norīkoti vai lēmumā par ekspertīzes veikšanu norādīti tiesmedicīnas eksperti (turpmāk – eksperts).
3. Ekspertīzes objekts ir lēmumā par ekspertīzes veikšanu norādītā fiziskā persona, kuras dzīvībai vai veselībai nodarīts kaitējums, vardarbīgā nāvē (slepkavība, pašnāvība, nelaimes gadījums) vai aizdomās par tādu miris cilvēks, (turpmāk – ekspertējamā persona), lietiskie pierādījumi, kā arī krimināllietas, administratīvās lietas, administratīvā pārkāpuma lietas vai civillietas materiāli un citi objekti, kuru izpēte var sniegt atbildes uz jautājumiem, kas uzdoti lēmumā par ekspertīzes veikšanu.
4. Dzīvu personu ekspertīzi veic tiesu ekspertīžu iestādē, ārstniecības iestādē vai ekspertīzes noteicēja norādītā personas atrašanās vietā.
5. Mirušu cilvēku ekspertīzi veic tiesu ekspertīžu iestādē.
6. Ekspertīzes noteicējs vai viņa pilnvarota persona nodrošina:
6.1. izpētes objektu un eksperta prasīto papildmateriālu (ieskaitot medicīniskos dokumentus) piegādi ekspertam;
6.2. ekspertējamās personas klātbūtni ekspertīzes veikšanas vietā un laikā atbilstoši tiesu ekspertīžu iestādes vai eksperta sniegtajai informācijai par ekspertējamās personas paredzamo ekspertīzes vietu, datumu un laiku;
6.3. eksperta piekļuvi ekspertējamai personai brīvības atņemšanas iestādē vai citā ekspertējamās personas atrašanās vietā.
7. Ja ekspertējamā persona neierodas iestādē ekspertīzes veikšanai, eksperts piecu darbdienu laikā no paredzētās ekspertīzes veikšanas dienas rakstveidā informē ekspertīzes noteicēju par ekspertējamās personas neierašanos iestādē ekspertīzes veikšanai.
8. Ja ekspertīzes laikā eksperts ir ieguvis informāciju, kas būtiski skar ekspertējamās personas veselības intereses, viņš informē par to personu vai tās likumisko pārstāvi atbilstoši normatīvajiem aktiem par pacientu tiesībām un pacientu datu aizsardzības principiem.
9. Ekspertīzi veic un eksperta atzinumu sagatavo 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 6. punktā minēto prasību nodrošināšanas.
10. Ja ekspertīzes veikšanai nepieciešami sarežģīti pētījumi vai ir liels izpētes objektu daudzums vai jautājumu skaits, ekspertīzes termiņu var pagarināt, par to informējot ekspertīzes noteicēju un norādot paredzamo ekspertīzes pabeigšanas datumu.
11. Eksperta atzinumu, ekspertīzes dokumentus un materiālus izsniedz ekspertīzes noteicējam vai viņa pilnvarotai personai pret parakstu vai nosūta reģistrētā pasta sūtījumā vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti, nodrošinot personas datu apstrādi atbilstoši normatīvajiem aktiem par pacientu tiesībām un fizisko personu datu aizsardzību.
12. Ekspertīzes objektus, izņemot mirušu cilvēku un ekspertējamo personu, kura nav apcietināta vai ar brīvības atņemšanu notiesāta persona, tiesu ekspertīžu iestāde vai eksperts, kas veica ekspertīzi, nodod procesa virzītājam, ekspertīzes noteicējam vai tā pilnvarotai personai pret parakstu, ja ekspertīzes jomu regulējošos normatīvajos aktos nav noteikta cita kārtība rīcībai ar izpētes objektu pēc ekspertīzes pabeigšanas.
13. Ekspertīzes dokumenti un materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija, un tos kārto un glabā atsevišķi no medicīniskās dokumentācijas.
14. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001. gada 6. februāra noteikumus Nr. 51 "Tiesmedicīniskās ekspertīzes veikšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 23. nr.; 2003, 167. nr.; 2004, 140. nr.).
 
Ministru prezidents Māris Kučinskis
 
Veselības ministre Anda Čakša
 


         © Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, 2014