Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra emblēma Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra galvenās ēkas Rīgā, Hipokrāta ielā 2 kopskats
Teksts latviešu valodā Teksts angļu valodā Meklēšana Meklēt Lapas karte Lapas Karte Samazināts burtu izmērs


Galvenā lapa

Tiesu medicīna Latvijā

Centra struktūra

Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti

Maksas pakalpojumi

Aktualitātes

Budžets

Publikācijas un informatīvie materiāli

Projekti

Sabiedrības līdzdalība

Publiskie iepirkumi un izsoles

Kontakti

Atsauksmes

Saites

VakancesPar korupciju aicinam zinot KNAB: bezmaksas diennakts uzticibas talrunis 80002070 www.apdrosinies.lv

Aktualitātes
 Informācijai
Atklāts konkurss “Vienotais projektēšanas, būvniecības un autoruzraudzības iepirkums Veselības ministrijas padotības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai”, identifikācijas numurs BKUS 2019/19,  VTMEC organizē un realizē ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”) valdes priekšsēdētāja 2019.gada 26.marta rīkojumu Nr.19/14 apstiprināta iepirkuma komisija.

           https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/19689

 Informācijai
Informējam, ka Centra struktūrvienība - Klīniskā tiesu medicīniskās ekspertīzes nodaļa no Maskavas ielas 80, Rīgā, sākot ar 2017.gada 15.maiju, tiek pārcelta uz Hipokrāta ielu 2 k-17, Rīgā.  (Skatīt kartē)

 

Informācijai
Saskaņā ar Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra (turpmāk – Centrs) 2016.gada 29.aprīļa rīkojumu Nr.V1.-4/32, lai nodrošinātu sabiedrības visneatliekamākās vajadzības, sākot ar 2016.gada 30.aprīli Centrs mirušos apbedīšanai izsniegs arī sestdienās.

Lūgums piederīgajiem,vai to pilnvarotajām personām savlaicīgi informēt (līdz piektdienas plkst.16.00) Centra Tanatoloģijas nodaļas darbiniekus par nepieciešamību izsniegt mirušo sestdienā.

Centra Ekspertīzes un izpētes departamenta Tanatoloģijas nodaļas darba laiks darba dienās ir no plkst. 8.30 līdz 16.00.
 
Svētdienās un svētku dienās Centrs nestrādā, t.sk., netiek izsniegti mirušie!
 

 

Paziņojums!


Ņemot vērā to, ka ārējos normatīvajos aktos nav noteikta kārtība, kādā Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā (turpmāk – Centrs) izsniedz medicīniskās apliecības par nāves cēloni un mirušos apbedīšanai, Centrs ar 2016. gada 6. janvāra rīkojumu Nr. V1.1.-4/1 «Par kārtību, kādā Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs izsniedz medicīniskās apliecības par nāves cēloni un mirušos apbedīšanai» nosaka:

1. Centrs izsniedz medicīniskās apliecības par nāves cēloni un mirušos apbedīšanai mirušo personu tuviniekiem vai to pilnvarotajām personām, iesniedzot Centram adresētu apliecinātu pilnvaru.  Pilnvara saņemt mirušā medicīnisko apliecību (paraugs).

2. Pilnvarā jābūt norādītai sekojošai informācijai:
2.1. Personas, kura izsniegusi pilnvaru (turpmāk – Pilnvarotājs) vārds, uzvārds;
2.2. Pilnvarotāja personas kods, ja tāda nav – dzimšanas dati;
2.3. Pilnvarotāja saistība ar mirušo;
2.4. Pilnvarotāja deklarētā un faktiskā dzīvesvieta;
2.5. Pilnvarotāja personu apliecinoša dokumenta dati (dokumenta (pase vai ID apliecība) Nr., izdošanas datums un vieta, derīguma termiņš);
2.6. dati par personu, kurai izsniegta pilnvara.
2.7. Par mirušo pilnvarā norāda šādus datus:
2.7.1. vārds, uzvārds;
2.7.2. personas kods, ja tāda nav – dzimšanas dati;
2.7.3. deklarētā dzīvesvieta.
3. Ja pilnvarā nav norādīta 2.punktā minētā informācija, mirušo/mirušos izsniegt aizliegts.
4. Rīkojums stājas spēkā no 2016. gada 7. janvāra.

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs informē, ka no 2010. gada 24. februāra samaksu par paternitātes noteikšanas ekspertīzes veikšanu civillietās un komisijas ekspertīzes veikšanu civillietās ir iespējams veikt ne vien ar pārskaitījumu kā iepriekš, bet arī Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā, izmantojot norēķinu kartes (MasterCard, Maestro, VISA ELECTRON).

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs ar 2013.gada 1.janvāri ir būtiski paplašinājis jebkuram interesentam pieejamo maksas pakalpojumu klāstu. Ja līdz šim iedzīvotājiem tika piedāvātas tikai Ekspertīžu un izpētes departamenta Tiesu medicīnas ģenētikas un seroloģijas laboratorijā veiktās paternitātes noteikšanas ekspertīzes gan pamatojoties uz tiesas lēmumiem, gan privātpersonu iesniegumiem, tad šobrīd visās centra struktūrvienībās iespējams saņemt maksas pakalpojumus. Ekspertīzes un izpētes departamenta reģionālajās nodaļās un Klīniskās tiesu medicīnas ekspertīzes nodaļā tagad iespējams fiksēt miesas bojājumus, reģionālajās nodaļās un Tanatoloģijas nodaļā ir iespējams veikt līķu tiesu medicīnisko izmeklēšanu, Tiesu toksikoloģijas laboratorijā rast atbildes uz jautājumiem par iespējamu toksisko vielu lietošanu, Medicīniskās kriminālistikas laboratorijā veikt vielu spektrālo analīzi, savukārt Tiesu medicīnas ģenētikas un seroloģijas laboratorijā papildus vēl varēs noteikt dažādu bioloģiskas izcelsmes objektu klātbūtni uz dažādiem priekšmetiem. Visu pakalpojumu uzskaitījums un cenas sadaļā "Maksas pakalpojumi".

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā ir izstrādāta un ieviesta kvalitātes pārvaldības sistēma atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” prasībām.

          © Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, 2014