Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra emblēma Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra galvenās ēkas Rīgā, Hipokrāta ielā 2 kopskats
Teksts latviešu valodā Teksts angļu valodā Meklēšana Meklēt Lapas karte Lapas Karte Palielināts burtu izmērs


Galvenā lapa

Tiesu medicīna Latvijā

Centra struktūra

Tanatoloģijas nodaļa

Klīniskā tiesu medicīniskās ekspertīzes nodaļa

Reģionālās nodaļas

Tiesu histoloģijas laboratorija

Tiesu medicīnas ģenētikas un seroloģijas laboratorija

Tiesu toksikoloģijas laboratorija

Tiesu medicīniskās kriminālistikas laboratorija

Latvijas audu bankas nodaļa
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti

Maksas pakalpojumi

Aktualitātes

Budžets

Publikācijas un informatīvie materiāli

Projekti

Sabiedrības līdzdalība

Publiskie iepirkumi un izsoles

Kontakti

Atsauksmes

Saites

VakancesPar korupciju aicinam zinot KNAB: bezmaksas diennakts uzticibas talrunis 80002070 www.apdrosinies.lv

Latvijas audu bankas nodaļa
     Latvijas audu bankas nodaļa ir specifiska Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra (turpmāk - centrs) struktūrvienība, kas veic miruša cilvēka audu ieguvi, uzglabāšanu, nodod tos ārstniecības iestādēm sterilu transplantātu izgatavošanai, ko izmanto ķirurģiskā praksē dažādu slimību ārstēšanā. 
     Latvijas audu bankas nodaļa strādā pamatojoties uz Zāļu valsts aģentūras 2015.gadā janvāra izsniegto "Audu un šūnu izmantošanas atļauju Nr.AC-2" un saskaņā ar nacionālajiem un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem (ES direktīvām, likumu „Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā”, Ministru kabineta 22.10.2013. noteikumiem Nr.1176 "Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība", Veselības ministrijas un  centra iekšējiem normatīvajiem aktiem u.c.), kas attiecas uz audu ieguvi un izmantošanu. 
      Latvijas audu bankas nodaļas pamatuzdevums ir iespēju robežās nodrošināt ārstniecības iestādes ar kaulu, acu audiem un ribu skrimšļiem sterilu transplantātu izgatavošanai. 
 
      Audu ziedošana ir cilvēka brīvprātīgi pieņemts lēmums, nesaņemot par to atlīdzību. Eiropas Savienības pamattiesību harta aizliedz izmantot cilvēka ķermeni un tā daļas kā peļņas avotu. Bezmaksas ziedošana ir ne tikai ētikas princips, bet arī priekšnosacījums ziedojuma saņēmēja veselības aizsardzībai. 
  
       Ikviens iedzīvotājs savas dzīves laikā var dokumentāli noformēt savu lēmumu ziedot vai aizliegt izņemt audus un orgānus pēc nāves, vēršoties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. 

     Atbilstoši Latvijas tiesību regulējumam, kas izriet no likuma "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā" 11.panta, audu un orgānu izņemšana transplantācijas nolūkiem no pilngadīgām mirušām personām notiek saskaņā ar prezumētās piekrišanas principu (presumed consent), kas pieļauj audu  un orgānu izņemšanu transplantācijai no miruša pilngadīga cilvēka, ja Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrā  nav ziņu par mirušā cilvēka aizliegumu izmantot audus un orgānus pēc nāves (persona nav dzīves laikā vērsusies ar iesniegumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē), un ja šā cilvēka tuvākie piederīgie līdz audu un orgānu izņemšanas operācijas sākumam nav rakstveidā informējuši ārstniecības iestādi (t.sk. centru) par mirušā cilvēka dzīves laikā izteikto aizliegumu izmantot viņa audus un orgānus pēc nāves. 

 

Sīkāka informācija: http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/informacija-no-iedzivotaju-registra/iesniegums-par-organu-izmantosanu-pec-naves.html


 

          © Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, 2014